изглед за печат
изпрати на приятел
Ефективното управление на човешките ресурси е способно да осигури изграждането на добра структурна организация, предоставяйки отговор на бизнес изискванията на деня.
В тази връзка на преден план излиза способността за управление на най-ценния ресурс- служителите.
Съществуват няколко функции в HR отдела, като специалистите могат да бъдат концентрирани в една или няколко от тях. В малките по размери предприятия не винаги има отделен служител, който да отговаря за персонала. При подобен варинат можем да постигнем добра ефективност в процесите, аутсорсвайки към външна компания.
Представяме Ви няколко ключови роли на служителя, отговорен за персонала на организацията. Или с други друми ще се опитаме да отговорим на вечния въпрос, какво прави HR-ът по цял ден :)
1. Подбор
Успехът на т.нар. рекрутъри или специалисти по подбор обикновено се измерва в броя на назначените служители и времето, което не небходимо са достигане до правилния човек.
За разлика от тях обаче назначеният специалист по човешки ресурси в една компания следва да изгради имидж за добра работодателска марка, рекламирайки атрактивно свободните позиции в компанията. И не само- проучването на източници, публикуането на обяви, селектирането на кандидати, интервюта и координация с преките мениджъри на отдели са част от задачите на повечето специалисти по подбор.

2. Безопосни условия на труд
Безопасността на работното място е важен фактор. Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд всеки работодател е задължен да предостави подходяща среда на своите служите в процеса на извършване на ежедневните си задачи. Това е още една дейност, в която ключова роля има HR-ът. Освен ако един човек не извършва и двете функции, специалистите по човешки ресурси координират всички възникнали проблеми с трудови злополуки и обещетения заедно с ТРЗ-специалистът.

3. Изграждане на отношения работодател-служител
Спазване на установена за предприятието дисциплина, изграждане на чувство за лоялност, измерване и управление на удовлетвореността на служителите, тяхната ангажираност, както и разрешаването на конфликтни ситуации са константни дейности в отдела по Човешки ресурси. До тези специалисти можем да се допитаме и ако имаме проблем с някоя от клаузите на трудовия ни договор, желаем да разберем възможностите за израстване в компанията или пък ни се налага да напуснем.

4. Обучение и развитие
Голяма част от служителите, особено тези от поколение Y, които съставляват основната работна сила в нашата страна, обвързват работодателя с очаквания за развитие на техните умения.
Като неписано правилно е, че всеки работодател е длъжен да осигури начално обучение на новоназначените служители или работници, осигурявайки плавен преход към изградената организационна култура. В компаниите с повече отдели и персонал специалистите по Управление на човешки ресурси са ангажирани със задачата регулярно да проучват нагласите за развитие и изградените умения, поощрявайки амбициозните и утвърдени професионалисти към израстване в йерархията. По този начин освен създаването на лоялни поколения от служители компанията си гарантира и висококвалифициран персонал, отговарящ на нуждите на бизнеса.

Ако все още сте млад специалист в HR отдела или сте решили да изградите професионалната си кариера в тази област, научете за възможностите на сертифицирания бизнес модул на 1st Business Certificate по Управление на човешки ресурси (24-25 март).
Повече информация и пълна програма можете да получите на тел:0888 00 69 60; office@1bc.bg или на нашия уеб сайт: www.1bc.bg.