изглед за печат
изпрати на приятел
През последните години фокусът на HR-отделa се измества все повече към удовлетвореността и ангажираността на служителите. Неминуемо промените се отразяват и в цялостния процес по подбор, анализ на кандидатури и наемане на хора. В днешно време ставаме свидетели на постепенното автоматизиране на голяма част от оперативните дейности, а роботизацията става все по-ключов фактор от ежедневие ни. Благодарение на иновативни софтуер решения, специалистите по човешки ресурси успяват да поставят фокус върху създаването на контакти, търсенето и комуникирането с потенциално нови служители.
През текущата година няколко големи тенденции успяха да се наложат и в HR-практиката:

Отдалечено работно място

Да работиш виртуално от дома си, любимото кафене или в парка вече не е чак толково странна алтернатива. През последните две десетилетия обемът на работещите дистанционно служители се е увеличил четири пъти. Значителна заслуга за това има VPN -технологията, която позволява да превърнете почти всеки един компютър във своето работно място.
Можете да си представите колко много се увеличават шансовете на една организация да открие подходящи служители, отговарящи на специфичните критериите и фирмена култура. Единственото условие остават добрата интернет връзка, няколко софтуер приложения и мотивирани HR-специалисти, които да реализират идеята. Имайки предвид, че тези инструменти продължават да се усъвършенстват с всеки изминал ден, едва ли тази тенденция скоро ще затихне.
Ползата е взаимно изгодна. От гледна точка на бизнеса това дава достъп до повече човешки ресурс, а за служителите остава привилегията да балансират успешно работата и личен живот.

„Сляпо“ наемане

В процеса на подбор и интервюиране личните ни предразсъдъците не рядко влияят върху избора на кандидат. Как да изключим или намалим тяхното влияние? Провеждането на „слепи“ интервюта става все по-практикуван метод за подбор.
Съзнателното деизнформиране от първичната информация (години, пол, раса, религия и други) ни дава свободата да подходим непреднамерено, като по този начин изборът ни се базира единствено на качествата и постиженията на кандидата. На пазара вече има налични софтуери, които автоматично премахват тази информация от приложеното CV.
По този начин подборът става по- справедлив, по-разнообразен, а резултатът е по-широко-скроен екип от професионалисти.

Игровизация

Тази техника се използва от почти всички индустрии и браншове. Да представиш работния процес като игра и да ангажираш служителите да участват в нея може да има много предназначения. Игровизацията е процесът на въвеждане на елементи от игри в дадена кампания или инициатива, като това увеличава неимоверно ефекта от нея. Често означава въвеждане на игрови елемент на места, където той по принцип не съществува. В бизнеса една такава игровизация може да предостави информация за поведението и реакциите, както на определен служител, така и на екипа като цяло.

Пасивни кандидати

Съвременното ежедневие все по-често е организирано около търсенето на пасивни кандидати. В днешно време предимствата на социалните мрежи правят контакта с този тип потенциални служители много по-лесен. По този начин бързо могат да се открият и опознаят добри професионалисти, които обаче все още не са стартирали процеса си по търсене на ново работно място. В HR-професията търсенето на висококвалифицирани професионалисти в социалните мрежи постепенно се превърна в ежедневие. В зависимост от платформата, която ползвате, този способ предлага възможността да се сдобиете с представа за кариерните интересите на съответния човек, за това какво търси и дали е готов да направи промени в кариерен план.