изглед за печат
изпрати на приятел
С напредването на технологиите и дигитализирането на ежедневните процеси е много лесно една фирма да се изгуби сред множеството такива, предлагащи сходни продукти, услуги и условия за работа. Employer brand-ът е това, което изградено правилно откроява вашата организация от останалите. Той е това, което ви отличава в очите на кандидатите, което ви прави уникални на пазара на труда и ще ги накара да искат да работят именно за Вас.

Employer Branding-ът е самият процес на изграждане на имиджa на вашата организация. Всяка организация има такъв, независимо дали е го е изградила целенасочено или не. Правилното вътрешно представяне и интегриране на вашата визия, мисия и ценности сред служителите са ключови. Трябва да се стремите към поддържането на определени условия, култура и начин на работа. Също така да се уверите, че компанията се възприема по желания начин от вече наетите служители преди да насочите популяризирането ѝ навън. Всяка организация е наясно с начина, по който тяхната марка оказва влияние върху клиентите на пазара. А защо да не насърчава същите тези ценности и в своите служители?

Целта на Employer branding-ът е да изгради и утвърди компанията като работодател, за когото кандидатите искат да работят. По този начин организацията осигурява привличането на по-квалифицирани кадри, намалява разходите за набиране на персонал и работи по намаляване на текучеството в дългосрочен план, увеличавайки удовлетвореността на служителите в нея.
Техните впечатления могат за бъдат изследвани посредством различни методи - анкети, фокус групи и т.н

Важно е вашият Employer brand да бъде вече изграден и интегриран сред служителите в организацията преди да пристъпите към следващата стъпка, а именно - Recruitment Marketing (следва продължение).

Ако все още сте млад специалист в HR отдела или сте решили да изградите професионалната си кариера в тази област, научете за възможностите на сертифицирания бизнес модул на 1st Business Certificate по „Управление на човешки ресурси“. За повече информация и пълна програма можете да получите на тел: 0888 00 69 60, имейл: office@1bc.bg или на нашия уеб сайт: www.1bc.bg.