изглед за печат
изпрати на приятел
Ефекивността и продуктивността са определящи в света на икономиката: Lean Management и Production вече не са неясни понятия. Ако сте решили въпроса Make-or-bye в полза на собственото производство, обучението ще Ви предостави безценни знания за оптимизиране на поръчките, на процесите, както и за управление на доставките и на качеството.

Целеви групи
Семинарът по Управление на качеството е за всеки, който иска да усвои основите и инструментите за ръководство и контрол на процесите и на качеството, както и да има задълбочен поглед върху дейностите по снабдяване, логистика и производство или пък да обогати вече натрупания опит.

Цел на обучението Управление на качеството
Участниците ще се запознаят с опорните стълбове на управлението на процесите. Цел на семинара е участниците да усвоят методите за оптимизиране на процесите и за Управление на качеството и да имат ясна представа за процесите по снабдяването, логистиката и производството, както и да познават различните аспекти на скалата, по която се измерва качеството.
Съдържание на обучението Управление на качеството
 • Основи на организацията на бизнес процеса
  • Процесите от гледна точка на фирмата
  • Стратегическо управление на бизнес процеса
  • Схема на бизнес процеса
  • Идентифициране на основните бизнес процеси
  • Матрична организация
  • Роли в управлението на бизнес процеса
  • Оперативен мениджмънт на бизнес процеса
  • Разлика между процес и проект
  • Ключови моменти
  • Непрестанен процес на осъвършенстване

 • Методи за оптимизиране на бизнес процеса
  • Анализ на клиентите
  • Анализ на процеса
  • Измерване на процеса

 • Управлението на качеството
  • Ръководство, клиент, служител
  • Сфери на действие на управлението на качеството
  • Стълбовене на управлението на качеството

 • Философии на качеството
  • Кайзен
  • Кръг на качеството
  • Total Quality Management (TQM)
  • ISO 9001
  • Модели на процедиране

 • Приложение на избрани QM методи
  • Разглежадне на различни проблеми
  • Описание на целите
  • Списък на грешките
  • Хистограма
  • Контролна карта
  • Парето анализ
  • Корелационна диаграма
  • Ишикава диаграма
  • Релационна диаграма
  • Портфолио
  • Матрица на решенията
  • Сравнение по двойки
  • Брейнсторминг
  • Диаграма на афинитета

 • Мениджмънт на продукта – Логистика
  • Складиране
  • Транспорт
  • Комисиониране
  • RFID

 • Мениджъмънт на продукта – Снабдяване
  • Трендове в снабдяването
  • Търговски партньорства
  • Make-or-Buy
  • Мениджмънт на доставките
  • Поръчката
  • INCOTERMS

 • Мениджмънт на продукта – Продукция
  • Големина на тиража на продукцията
  • Продукцията в развитие


Сертификат
След успешно полагане на изпит, курсистите получават сертификат. Всеки сертификат притежава уникален код на 1ВС, както и печат на ОЕЕС – гаранция за високото качество на обучението, както и за автентичността на сертификата.

За 1 ВС
Dipl.-Ing. Herbert Buschbeck, Charged Particle Technology IMS Nanofabrication AG
"За мен отдавна вече не е достатъчно да намира само технически зрели решения на даден проблем. Всяко техническо решение трябва да бъде и икономическо обосновано, за да има смисъл да бъде приложено. Обучението на 1 ВС допринесе за работата ми в областта на нанотехнологиите с база от знания и аргументи за взимане на решения, благодарение на които техническото развитие на предприятието се превърна в икономически успех."