изглед за печат
изпрати на приятел
Контрол на всички разходи! Първокласното управление на разходите е основана на бизнес успеха.Когато си изясним за какво става дума, като говорим за разходи, след семинара по Управление на разходите на 1ВС, вече няма да Ви затруднява нито калкулацията на долната гтраница на цената, нито пресмятането на рентабилността. Защо един продукт трябва да се предлага на точно определена цена? С помощта на изчисляването на разходите, Вие ще можете да си отговорите на всички въпроси.

Целеви групи
Обучението Управление на разходите е за тези, които искат да получат основни познания за изчислението на разходи или да опреснят вече наученото. Семинарът е и за всички, които в работата си трябва да поемат отговорност за съставянето на бюджети.

Цел на обучението Управление на разходите
Участниците в обучението Управление на разходите, след успешното му приключване, ще са запознати с изчисляването на разходите и ще могат на тази основа да взимат решения, също така ще разполагат с необходимите знания за всяка позиция, на която се изисква планирането и съставянето на бюджет. Участниците също така ще могат да калкулират цени, да извършват отчети, да разграничават разходите, да ги изчисляват, да взимат решения от типа Make-or-Buy и да пресмятат рентабилността.
Съдържание на обучението Управление на разходите

 • Калкулация на разходите
  • Калкулация на разходите - За какво?
  • На кои въпроси можем да си отговорим с помощта на калкулацията на разходите?
  • Преход от счетоводни данни в управленски данни за разходите
  • Еднородни разходи – Общи разходи – Извънредни разходи

 • Видове счетоводство според разходите – преход от разходите към сметките
  • Как разходите се превръщат в сметки
  • Разграничаване на чужди за фирмата разходи
  • Нормализиране на нерегулярните разходи
  • Преценка на раздутите разходи
  • Попълване на допълнителните разходи

 • Прехвърляне на разходите към платеца (опростен метод)
  • Въведение
  • Изчисляване на оперативните разходи
  • Към проблематиката на опростния метод на прехвърлянето на разходи

 • Разходната сметка – фокус върху причините за разходите
  • Възможности за прехвърляне на разходите към друга сметка
  • Най-прости примери за осчетоводяване

 • Разходната сметка – изчисляване на цената
  • Изчисляване на себестойността
  • Изчисляване на пазарната цена

 • Гранични разходи и приходни сметки
  • Въведение
  • Точката Break-Even


Сертификат
Участието в семинара по Управление на разходите се удостоверява, след успешно полагане на изпита, със сертификат. Всеки сертификат притежава уникален код на 1ВС, както и печат на ОЕЕС – гаранция за високото качество на обучението, както и за автентичността на сертификата.

За 1 ВС
Gerhard Kucera, Ръководител, Technik Akademie
"Този семинар беше ценен, защото ми припомни отчасти забравената материя. Основите на Управлението на разходите, подкрепени с актуални примери, представени по подходящ начин – това представлява семинара, събрал различни хора от разнообразни професионални области. Техническите и организационни познания днес са неразделна част от всеки финансов въпрос и са все по-съществени за личния успех и просперитета на фирмата."