Новина: Бизнес английски
(Категория: Модули)
Публикувано от probg
петък, 15 юли 2016г.

Get your English ready for business: As the world is becoming „smaller“ and the multinational conversation is nowadays even for small enterprises part of every day business, the need for additional English skills is rising. Don´t fear any more business correspondence or meetings.

Целеви групи
Обучението по бизнес английски е за всеки, който има вече основни познания по английски (A2 - В1) и иска да се чувства сигурен в комуникацията в международна среда, да общува ежедневно безпроблемно на английски език със своите бизнес партньори.

Цел на Обучението по бизнес английски
След успешно завършване на обучението участниците ще могат да разговарят гладко на английски език и да обсъждат всякакви бизнес теми с чуждестранните си делови партньори. Телефонни разговори, и-мейли, писма, както и изнасяне на презентации - след обучението ще можете да правите всичко това без никакво усилие.


Съдържание на обучението Бизнес английски
 1. Everyday Business
  • What is management?-Motivating staff
  • Business organisations
  • Company Structure: Describing organisations
  • Recruitment
  • Revision questions

 2. Socialising and networking
  • Introductions
  • Building rapport
  • Talking about your firm
  • Telephoning
  • Written English Business Communication
  • Revision Exercises

 3. Using grammar correctly to talk about important everyday business situations
  • Conditional sentences
  • Reported speech
  • The passive

 4. Your Business and the Economy
  • Financial management
  • Corporate Social Responsibility

 5. Business Communication
  • Presentations
  • Presenting graphs and chart

 6. Using grammar correctly to talk about important everyday business situations
  • Present Simple
  • Present Continuous
  • Past simple
  • Present Perfect
  • Future time
  • For and Since
  • Questions
  • Time Metaphors


Международен Сертификат
Участието в обучението по Бизнес английски се удостоверява, след успешно полагане на изпита, с международно признат сертификат. Всеки сертификат притежава уникален код на 1BC®, както и печат на ОЕЕС(Organisation for Economic Education, Evaluation and Certification) – гаранция за високото качество на обучението, както и за автентичността на сертификата.


Новина от 1st Business Certificate | Обучения, семинари, тренинги
( http://www.1bc.bg/news.php?extend.10 )