Новина: Професия HR
(Категория: Новини)
Публикувано от admin
петък, 15 юли 2016г.

Представяме Ви общ поглед на придобилата известност през последните няколко години професия- "HR"


През последните години HR индустрията претърпява все по-голям прогрес.
Като че ли, все по-масово и в нашата страна служителят, работещ в отдел Човешки ресурси, спира да се възприема само като така известното ТРЗ или този, към когото се обръщаме за болнични и отпуски. Специалистите по човешки ресурси стават все по-ценени поради налагащата се мултифункционална роля. Тяхна е отговорността да допринесат за ефективното формиране на екип, съставен от взаимноподхождащи си и допълващи се колеги. Подбор, набиране (рекрутинг), обучение и програми за развитие са част от отговорните на съвременните HR-и.
Една от основните причини, поради които хората избират кариера в областта на човешките ресурси е възможността да бъдат част от стратегическото планиране на бизнеса, подпомагайки организацията чрез правилното привличане на професионалисти в нея.
Тук с всичка сила важи правилото: един бизнес е толкова добър, колкото са добри неговите служители, а за да бъдат добри служителите е необходим също толкова квалифициран екип от човешки ресурси.

Редовна комуникация с персонала и насоки относно неговото представяне и развитие са ключови за израстването на една организация. Друга основна роля е създаването на екипно усещане между отдели, които могат да съществуват сами за себе си като например: IT отделът, Отдел „Продажби“ или Финансовата дирекция.


Kато основни позиции, свързани с професията HR можем да отличим:
HR администратор- обикновено се счита за базова позиция, отговорна за обработка и архивирането на досиетата, например- трудовите договори.
Рекрутър- изцяло зает с публикуването на свободни работни позиции и провеждането на интервюта.
HR Специалист- отговаря за дейности като набирането на нови служители, предложения за заплащане, въвеждащи обучения, проследяване на отсъствия, уволения.
HR-и, специализирани в обучението и развитието на персонала;
HR Мениджър- стратегическа роля, включваща набор от политики, процеси и практики, обвързани с бизнес нуждите на организацията. Участва в управлението на екипа по човешките ресурси и регулира изпълнението на техните отговорности. Следи за актуализиране на възнаграждения и изменения в трудовото законодателство.
Към каквато и позиция от по-горните да се стремите, помнете, че служителят, работещ в отдел „Човешки ресурси“, трябва да е социална личност, отговорна за доброто развитие на всеки колектив.
Повече информация за сертифицирани курсове по Управление на човешки ресурси можете да намерите на нашия сайт, секция "Модули" или директно да ни попитате за предстоящата лятна група по HR Management 15-16.07.Новина от 1st Business Certificate | Обучения, семинари, тренинги
( http://www.1bc.bg/news.php?extend.126 )